Služio je za vraćanje usluga, za posebnu zahvalu ili je s njim tek trebalo izmoliti neku molbu, neku želju ili da svemogući zatvore jedno oko. Najbolji je mladi car masom do 3 kg, ali ne odričite se ni većeg.