Ovog petka, EBI i MGEEN održavaju webinar na temu prilika za pristup EU fondovima iz programa Horizon Europe za male i srednje tvrtke u nautici.

Sudjelovali smo na webinaru ICOMIA-e na temu Nautika i turizam s Covid-19 – što nas čeka?, na kojoj su istaknuti predstavnici industrije analizirali stanje i razgovarali o budućnosti.