U škarabijicu ribari ubacuju limozinu i tako unaprijed moru “plaćaju” ulov s poniznom željom da bude milostivo