Od 1. kolovoza, u Veneciju neće moći pristati brodovi istisnine veće od 25 tisuća bruto tona ili 180 m dužine