Lošinjski festival Losinava – Lošnjskim jedrima oko svijeta, iz godine u godinu ima odličan program u čast bogatoj pomorskoj tradiciji