U Poreču je otvoreno 14. izdanje Crofish sajma za profesionalni, sportski i rekreativni ribolov, marikulturu, s iscrpnom ponudom svih vrsta proizvoda i usluga, te bogatim programom događanja

Ukupna količina ulovljene i uzgojene hrane podrijetla iz vode, zadovoljava tek 36 posto potreba europskog tržišta