Naš čitatelj iz Kanade poslao nam je priču o tome kako svaki problem mogu riješiti volja i prijateljska pomoć