Izdvojili smo nekoliko inspirativnih dokumentarnih filmova o jedriličarima, njihovim pothvatima i ljudima koji su inspiracija generacijama