Kako je čemerna dilema iz dosjetke “u ribara mokre gaće, za večeru ne zna ča će” u izboru između dvoje ničega evoluirala u “ribu ili meso”