Umjesto da na otocima dožive sudbinu tovara i mula, bicikla ima kao nikad