Međunarodne organizacije zajedničkim su snagama napravile prijedlog, a EK prihvatila dokumente kao smjernice za status PDV-a i carine za plovila