Posljednji broj 2022. i prvi 2023. upotpunili smo velikim prilogom o velikim jahtama, brodovima kojih je u Jadranu sve više