Nastavi li se ovaj tempo širenja koncesioniranih sidrišta, uskoro nećemo imati gdje sidriti, pritom sigurnost i pravila padaju u drugi plan.

Kako smo dio sidrišta kojima smo se nekad dičili počeli organizirati na način jedinstven u svijetu i zašto time tjeramo nautičare