Kako je loger podnio probni vijađ otvorenim morem od Malog Lošinja do Visa i Splita pa se certificirao za put za Sete