Kako je čemerna dilema iz dosjetke “u ribara mokre gaće, za večeru ne zna ča će” u izboru između dvoje ničega evoluirala u “ribu ili meso”

Los Roques jedan je od posljednjih karipskih krajeva gdje se može doživjeti samoća i divljina, bez tisuća jahti i turista

U Poreču je otvoreno 14. izdanje Crofish sajma za profesionalni, sportski i rekreativni ribolov, marikulturu, s iscrpnom ponudom svih vrsta proizvoda i usluga, te bogatim programom događanja

Samo korak dijeli nas od trenutnog, nemjerljivog i bezgraničnog odmora − korak u podmorje, zaron u drugi svijet. I za to vrijedi riskirati!?

Jedni kažu da je ima sve manje, drugi da su došle neke nove vrste koje progone one koje ovdje žive oduvijek, treći da se lovi sve više i previše, četvrti da je jedemo premalo, peti da će Europska unija dokinuti ribolov… O ribi, ribolovu i ribogojilištima

Rijetko lijep krajolik, stanište brojnih životinjskih i biljnih vrsta, važna lokacija za migracije ptica i mrijest riba, poprište je krivolova i nedopustive eksploatacije