Jedni kažu da je ima sve manje, drugi da su došle neke nove vrste koje progone one koje ovdje žive oduvijek, treći da se lovi sve više i previše, četvrti da je jedemo premalo, peti da će Europska unija dokinuti ribolov… O ribi, ribolovu i ribogojilištima

Ribari nikada neće reći da je to bukva jer tako ovu ribu nazivaju kad je velika, malo manju bukvica, još manju bukvin i još manju batej!