U Italiji je plovidba ponovo moguća, a ministarstvo je izdalo naputke koji omogućava poslovanje charter tvrtkama. Koliko će mjere biti efikasne, pokazat će individualni pristup nautičara.