Charlie Dalin prvi je prošao kroz cilj regate Vendee Globe. Popeo se na vrh Morskog Everesta, ali Boris Herrmann još ima šanse uzeti mu titulu.