Započeo je nautički sajam na gatu u riječkoj luci koji je prošle godine dobio novo lice. Paralelno sa sajmom, održava se i 21. regata Fiumanka.