Desetljećima smo koristili vrlo štetne spojeve koji se ne raspadaju, kao što se prvotno vjerovalo. Sada se nalaze u talogu, na dnu lučkih istezališta, u moru oko brodogradilišta, luka, marina i popularnih sidrišta