Stvara li privlačnost pučina, onaj pozitivni adrenalinski strah od velikog moćnog mora ili je to sigurnost koju pružaju ti otoci pred sinjem morem?