Iz HGK poručuju da je došlo do nesporazuma u komunikaciji s Ministarstvom mora, te da obračun koncesijske naknade ostaje nepromijenjen.