Blitvenica krije nešto robinzonsko u sebi. Zapušu li zimske i marčane bure ili udre jugo što nikako da stane, nećeš niti na nju niti s nje. Ta nevelika hrid ne pruža zaklona ni mjesta gdje bi sigurno na nju kročio

Princeza Anne, predsjednica udruženja RYA, posjetila je brodogradilište Princess Yachts gdje je sudjelovala u dodjeli nagrada polaznicima edukativnog programa