Dvije godine izostanka sajma, ostavilo je tek blage posljedice na ponudu sajma. Aktivnosti na sajmu održavaju su najnormalnije i sve je ponovo po starom