Relativno brzo čovjek je naslutio, a onda i otkrio da su mu krivci za plimu i oseku stalno pred očima. Mjesec i Sunce! Bura i visok tlak zraka dodatno pojačavaju oseku, a za vrijeme juga i niskog tlaka zraka povećava se plima