Patriot pretrpio teško oštećenje u padu s foilova tijekom jučerašnje regate. Britanci i dalje u vodstvu.