Nastavi li se ovaj tempo širenja koncesioniranih sidrišta, uskoro nećemo imati gdje sidriti, pritom sigurnost i pravila padaju u drugi plan.