Na kraju još jedne velike ljetne bitke s turistima brojimo svoj plijen i računamo na koliko dijelova ga treba podijeliti