Napravljen je od reciklirane plastike i predstavljen u sklopu Milano Design Week-a kao demonstracija ove tehnologije naspram tradicionalnog kompozita