Najveći B2B sajam nautičke industrije Metstrade u Amsterdamu uvodi promjene u izgledu i organizaciji sajma te nove specijalizirane paviljone