Talijanski brodograditelj Azimut-Benetti u knjizi narudžbi ima gotovo 6 kilometara ukupne dužine brodova

Vlasnik triju marina u Hrvatskoj gradi najveću marinu na Bliskom istoku koja bi trebala biti otvorena do rujna 2020. godine, a u konačnici imati kapacitet 1100 vezova.