Najstariji jadranski Yacht Club posjetili smo u doba priprema za velike ljetne plovidbe