Već sam vidio kako ću za sat-dva, kad se rastegne smrad friškina, zamahnuti plehom i sve utopiti u moru. Na kraju nije nam krivo što smo spali na brodolomčevu spizu.