275. broj Mora koji će se čitati u doba kad se opraštamo sa starom i sve nade polažemo u godinu…