Zajednica ponuditelja Adriana Boats i Brodogradnja Pičuljan gradit će 15 stakloplastičnih SAR brodica za lučke kapetanije

Projekt gradnje 15 brodica od 10 m vrijedan je 54 milijuna kuna. Isporuka prve brodice predviđa se do kraja godine, a ostalih 14 trebale bi biti isporučene do 2025. godine