Na kraju još jedne velike ljetne bitke s turistima brojimo svoj plijen i računamo na koliko dijelova ga treba podijeliti

“…bili smo umislili da će se i Slavonija uzorat i kultivirat, da će se nekako vratiti ta naša proizvodnja koja nas muči”