Talijanski brodograditelj Azimut-Benetti u knjizi narudžbi ima gotovo 6 kilometara ukupne dužine brodova