Yamaha Motor Company kroz fond vrijedan 100 milijuna dolara ulaže u startup tvrtku za razvoj biotehnologije u svrhu prikupljanja CO₂

Međunarodno vijeće nautičkih udruženja ICOMIA objavilo je deklaraciju o klimatskim promjenama kojom pozivaju na hitno djelovanje

Na radnom doručku u Düsseldorfu, predstavnici EU i EK najavili su veliki zaokret u tretiranju industrije, te da će EU sufinancirati privatni sektor da ih potakne na ekološke promjene.