Klasa koja prednjači brojnim inovacijama u svijetu jedrenja posljednjih 30 godina uvodi neke promjene

Iduće godine klasa Finn odlazi u povijest nakon 65 godina, a promjene će se uvoditi i za ostale klase. Novost su i Windsurfing discipline s hidrokrilima.