U Poreču je otvoreno 14. izdanje Crofish sajma za profesionalni, sportski i rekreativni ribolov, marikulturu, s iscrpnom ponudom svih vrsta proizvoda i usluga, te bogatim programom događanja

Klaudio Ipša, maslinar i vinar pokazuje dokud se može stići strašću, znanjem i tvrdim radom