Konkurentna brodogradilišta shvatila su da se samo zajedničkim snagama mogu na tržištu boriti protiv velikih