Iskra brodogradilište Šibenik ugovorilo gradnju plutajućeg doka u Ukrajini i krenulo u najveću stratešku investiciju do sad, a u planu je i investicija u obnovljive izvore energije

Gradnja radnih brodova za ribogojilišta za norveške naručitelje u Hrvatskoj višestruko je nadmašila očekivanja.