Opčinjen morem i brodovima u osvit krize 2008. godine uzeo je kormilo u ruke i otisnuo se u plovidbenu avanturu koja traje i danas