‘Čak i ako ovo nije maksimum, fenomenalno je dobro. Ovo je foiler koji nije samo foiler’