Charlie Dalin prvi je prošao kroz cilj regate Vendee Globe. Popeo se na vrh Morskog Everesta, ali Boris Herrmann još ima šanse uzeti mu titulu.

Manje od 180 milja do cilja regate oko svijeta. Jutros je drugoplasirani prestigao trećeg, a vrhunac napetosti je tek pred nama.