Nakon što su neke europkse zemlje stavile Hrvatsku na crvenu listu, situacija u nautici se nije drastično promijenila