Dobintnik nagrade za Norveški brod godine, namjenjen za prijevoz žive ribe, u sebi ima pravu malu elektranu