Prvi su reagirali na situaciju i zaustavili proizvodnju, a zatim su se i marketinški prilagodili kupcima i omogućili virtualno razgledavanje svojih katamarana.