Nastavljamo sa zanimljivom i korisnom temom: „Sve o sigurnom vezu“. Iako je to bila (pod)tema mnogih pojedinačnih napisa u našem…

Nastavljamo sa zanimljivom i korisnom temom: „Sve o sigurnom vezu“. Iako je to bila (pod)tema mnogih pojedinačnih napisa u našem glasilu, odlučili smo joj se ovaj puta ciljano i cjelovito posvetiti kroz seriju članaka u nastavcima, a kormilo smo povjerili inženjeru pomorskog prometa i poznatom nautičkom morskom vuku Đeku Šuriji.

U jeku ovogodišnje nautičke sezone, nastavljamo sa zanimljivom i korisnom temom: „Sve o sigurnom vezu“. Iako je to bila (pod)tema mnogih pojedinačnih napisa u našem glasilu, odlučili smo joj se ovaj puta ciljano i cjelovito posvetiti kroz seriju članaka u nastavcima, a kormilo smo povjerili inženjeru pomorskog prometa i poznatom nautičkom morskom vuku Đeku Šuriji.

U jeku priprema za novu nautičku sezonu, odabrali smo, ne samo zanimljivu, nego i veoma važnu temu: „Sve o sigurnom vezu“. Iako je to bila (pod)tema mnogih pojedinačnih napisa u našem glasilu, odlučili smo joj se sada ciljano i cjelovito posvetiti kroz seriju članaka u nastavcima, a kormilo smo povjerili inženjeru pomorskog prometa i poznatom nautičkom morskom vuku Đeku Šuriji.

Kako je priprema nove nautičke sezone već u punom jeku, unatoč koronama, ili upravo zbog njih, odlučili smo se i mi uključiti u pripreme. Odabrali smo, ne samo zanimljivu, nego i veoma važnu temu: „siguran vez, što je to?“ Iako je to bila (pod)tema mnogih pojedinačnih napisa u našem glasilu, odlučili smo joj se sada ciljano i cjelovito posvetiti kroz seriju članaka počevši s današnjim brojem, a kormilo smo povjerili inženjeru pomorskog prometa i poznatom nautičkom morskom vuku Đeku Šuriji. Neka vam se on sam predstavi…