Jedni kažu da je ima sve manje, drugi da su došle neke nove vrste koje progone one koje ovdje žive oduvijek, treći da se lovi sve više i previše, četvrti da je jedemo premalo, peti da će Europska unija dokinuti ribolov… O ribi, ribolovu i ribogojilištima

Rijetko lijep krajolik, stanište brojnih životinjskih i biljnih vrsta, važna lokacija za migracije ptica i mrijest riba, poprište je krivolova i nedopustive eksploatacije

Tanka je granica između promatranja morskih životinja uz najmanji mogući utjecaj na njihovo ponašanje i teškog uznemiravanja

Teško je zamisliti lijepu Helenu, a da u kozmetičkom tretmanu svoga zanosnog tijela nije koristila spužvu za fini piling. Aristotel ih je svrstao među biljke, a tek u 19. st. prelaze među životinje. Dalmatinska fina s Apollom u svemir poletjela

Odat će je nekoliko krivudavih „šara“ tamo gdje se pojavila i nekoliko koncentričnih krugova tamo gdje je opet u moru nestala. Bordižaje iznad vode i to čini kad se očekuje promjena vremena. Kad plovite jadranskom pučinom, provjerite hoće li doista doći do promjene.